PRIVACYVERKLARING COMMUNICATIEBUREAU TEKST OP MAATMAN

Communicatiebureau Tekst op Maatman, gevestigd in Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van contactgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Tekst op Maatman:

www.tekstopmaatman.nl

Baarn

06 43 43 15 13

Annemieke Maatman is de Functionaris Gegevensbescherming van Communicatiebureau Tekst op Maatman. Bereikbaar via:

annemieke@tekstopmaatman.nl

 

Contactgegevens die ik verwerk
Communicatiebureau Tekst op Maatman verwerkt je contactgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Een overzicht van de contactgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– URL website

Met welk doel ik contactgegevens verwerk
Communicatiebureau Tekst op Maatman verwerkt jouw contactgegevens voor de volgende doelen:

– Afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien nodig, voor uitvoering van mijn dienstverlening
– Afleveren van diensten bij jou
– Communicatiebureau Tekst op Maatman analyseert jouw klikgedrag op de website om daarmee mijn website te verbeteren en het dienstenaanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Communicatiebureau Tekst op Maatman verwerkt contactgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Hoe lang ik contactgegevens bewaar
Communicatiebureau Tekst op Maatman bewaart je contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de bewaartermijn van zeven jaar. Reden van bewaren: zodat jij kunt refereren naar voor jou uitgevoerde opdrachten in het verleden.

Delen van contactgegevens met derden
Communicatiebureau Tekst op Maatman verstrekt uitsluitend je contactgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn opdracht-overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Communicatiebureau Tekst op Maatman gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies via de cookie banner.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je contactgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw contactgegevens door Communicatiebureau Tekst op Maatman.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je contactgegevens sturen naar: annemieke@tekstopmaatman.nl
Ook jouw verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw contactgegevens kun je sturen naar: annemieke@tekstopmaatman.nl

Beveiliging van je contactgegevens door Tekst op Maatman
Communicatiebureau Tekst op Maatman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.